תכשירים רשומים המשווקים בישראל על ידי חברת נובו נורדיסק

סוכרת

אוזמפיק - ® Ozempic

(Semaglutide 1.34 mg/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

זולטופייXultophy®- TM

(Insulin Degludec 100 U/ml , Liraglutide 3.6 mg/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

ויקטוזה - ®Victoza

(Liraglutide 6 mg/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

טרגלודק®  100 יחידות/מיליליטר- Tregludec® 100 U/ml

(Insulin Degludec 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

לבמיר פנפיל ופלקספן -  ®Levemir® Penfill® & FlexPen

(Insulin Detemir 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


נובורפיד ויאל - NovoRapid®  Vial 

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


נובורפיד פנפיל - NovoRapid® Penfill

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


נובורפיד פלקספן -  ®NovoRapid ®FlexPen

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


נובומיקס 30 פלקספן - ®NovoMix® 30 FlexPen  

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב
     

 

נובומיקס 50 פלקספן - ®NovoMix® 50  FlexPen

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

נובומיקס 70 פלקספן  -  ®NovoMix® 70  FlexPen

(Insulin Aspart 100 U/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אקטרפיד פנפיל - ®Actrapid® Penfill

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אקטרפיד ויאל - Actrapid®  Vial  

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אינסולטרד פנפיל - ®Insulatard® Penfill

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אינסולטרד ויאל - Insulatard®  Vial

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


מיקסטרד 30 פנפיל - ®Mixtard® 30 Penfill 

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


מיקסטרד 30 ויאל - Mixtard® Vial 30 

(Human Insulin 100 IU/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

גלוקוגן היפוקיט 1 מ"ג - GlucaGen®HipoKit  

(Glucagon (as Hydrochloride) 1 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


 

נובונורם 0.5 מ"ג / 1 מ"ג / 2 מ"ג – NovoNorm® 0.5 mg / 1 mg / 2 mg


(Repaglinide 0.5 mg /1 mg /2 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב


טיפול בהשמנה

סאקסנדה® - ®Saxenda  

(Liraglutide 6 mg/ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

הורמונים חליפים לגיל המעבר

אקטיבל - ®Activelle

(1mg Estradiol and 0.5mg Norethisterone Acetate)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


וגיפם 10 מק"ג-  Vagifem®  10 mcg 

(Estradiol Hemihydrate 10 mcg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

נובופם - ®Novofem

(Estradiol (as Hemihydrate) 1 mg, Norethisterone Acetate 1 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אסטרופם 1 מ"ג / 2 מ"ג - Estrofem® 1 mg / 2 mg

(Estradiol (as Hemihydrate ) 1 mg / 2 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב


אביאנה - ® Eviana

(Estradiol 0.5 mg ,Norethisterone Acetate 0.1 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב


פקטורי קרישה

נובוסבן אר. טי 1 מ"ג / 2 מ"ג / 5 מ"ג – NovoSeven® RT 1 mg / 2 mg / 5 mg

(Eptacog Alfa Activated 1 mg/ 2 mg/ 5 mg)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

נובואייט 500 יחב"ל / 1000 יחב"ל / 2000 יחב"ל  - NovoEight® / 500 IU / 1000 IU / 2000 IU

(Turoctocog Alfa 500 IU / 1000 IU / 2000 IU)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב

 

הורמון גדילה

נורדיטרופין 10 מ"ג / 15 מ"ג - Norditropin® 10 mg / 15 mg

(Somatropin 10 mg / 1.5 ml ; 10 mg / 1 ml)

פרטי התכשיר באתר משה"ב

פרטי התכשיר באתר משה"ב