Novo Nordisk Way

הדרך של נובו נורדיסק

עומדים מאחורי כל מילה

 

ה״דרך של נובו נורדיסק״ (Novo Nordisk Way) היא מתווה עקרונות שמתאר מי אנחנו, כיצד אנו עובדים ומה אנו רוצים להשיג, והיא משמשת כמצפן הפנימי של האירגון ושל עובדיו.

 

כדי לוודא שהערכים שלנו יבואו לידי ביטוי בארגון שלנו, אנו עורכים ״בקרת ערכים״ באופן קבוע. העובדים הבכירים מתמנים למנחים שתפקידם לסייר במשרדי החברה ולראיין עובדים, מנהלים ובעלי עניין פנימיים. הם בודקים מסמכים ושיטות עבודה מקומיות על מנת להעריך האם היחידות העסקיות פועלות בהתאם ל״דרך של נובו נורדיסק״ (Novo Nordisk Way). כאשר הם מזהים תחומים הדורשים שיפור, המנחים מדגישים ומדריכים מה הם הנהלים המסחריים והמקצועיים של נובו נורדיסק.

 

כל יחידה עסקית מבוקרת לפחות אחת ל-6 שנים, ולפעמים אחת ל-3 שנים או אחת לשנה. כלל התצפיות והמגמות מדווחות להנהלה כל שישה חודשים, ואחת לשנה הדיווח נשלח גם למועצת המנהלים. 

 

בדרך זו אנו מצליחים לשמור על התרבות הארגונית החזקה של החברה, על שיטות העבודה ועל ערכי הליבה המהותיים של נובו נורדיסק. כך אנו יכולים לוודא שה״דרך של נובו נורדיסק״ מתקיימת לא רק במילים, אלא גם בדרך שבה אנחנו מנהלים את החברה ברחבי העולם.

 

למידע נוסף על ה״דרך של נובו נורדיסק״, ניתן ליצור קשר עם: Mogens Thorsager Jensen