Israel


המופיליה והפרעות בקרישת הדם


המופיליה מוגדרת כהפרעת קרישה בה הגוף אינו מגיב לכלי דם פגוע ומדמם, בעוד אצל אנשים בריאים מתרחשת אוטומטית קרישה במצב של דימום.

בעולם כ-400,000 חולי המופיליה1. מצב זה מסוכן, וללא טיפול כל דימום יכול לגרום לנזק חמור ואף מוות.

לנובו נורדיסק פקטורי קרישה המיוצרים בהנדסה גנטית.

למידע נוסף ולגבי אפשרויות טיפול יש לפנות לרופא המטפל.